Uw organisatie enthousiast: cursus & training data science voor managers


Datagedreven werken reikt verder dan de afdeling die uitvoerend betrokken is met dataverwerking:  het raakt de hele organisatie in alle facetten.
Van het management dat begrip moet hebben van de gebruikte methoden, tot de afdeling klantenservice of verkoopmedewerkers; iedereen is gebaat bij tijdig meegaan op reis door dataland.

Datalab is zich terdege bewust van de impact van datagedreven werken en de onzekerheid die daarmee soms gepaard gaat. Niet iedereen zit te wachten op verandering van werk. Opleiding, training en voorlichting kunnen behulpzaam zijn.  Al vanaf de start kijkt Datalab naar de softskills en gevoeligheden binnen organisaties om veranderingen te ondergaan en bovenal te accepteren.

Datagedreven werken omarmen

 

Begrip = begrijpen = accepteren

De wereld verandert, dat zal iedereen wel onderschrijven. Dit betekent ook dat de wereld binnen organisaties zelf verandert. Dit is geen doel op zich, het is daarom belangrijk goed uit te kunnen leggen waarom zaken veranderen. Dat zorgt vervolgens voor meer begrip waardoor uw organisatie sneller de gewijzigde situatie zal accepteren. En dan is uw organisatie begonnen aan een reis die energie gaat opleveren, daarvan is Datalab overtuigd. Niet alleen bereidt u zich hiermee voor op een zekere toekomst, ook zorgt het ervoor dat vastgeroeste patronen doorbroken worden. Een frisse wind, soms wat tegen, maar met de juiste organisatiesensitiviteit al snel wind mee.

Opleiding & training

Het dataplatform is zo goed als hoe de bruikbaarheid door medewerkers wordt ervaren. Met andere woorden: de gebruiker bepaalt in de dagelijkse praktijk de daadwerkelijke waarde. Alleen als medewerkers in voldoende mate kunnen omgaan met data in al haar facetten, voegt datagedreven werken waarde toe.

Daarom neemt de Datalab al bij de inventarisatiefase opleiding en training van uw organisatie mee. Als het nodig is, helpen wij u bij het aantrekken van ‘bekwame koppen’.

Softskills en juiste kennis van analysetechnieken zijn voor Datalab net zo belangrijk als de techniek zelf. Al vanaf de eerste fase kijken we naar het kennisniveau en vaardigheden van uw medewerkers.

Sparren over de mogelijkheden?