Advies bij het opzetten van een dataplatform:
Een veilige en werkbare medische data-oplossing

Hoe de NMVO op nieuw dataplatform veilig medicijndata verwerkt - met hulp van Datalab

"Door Datalab zijn wij beter in staat de juiste vragen te stellen"

NMVO registreert medicijnen. Wie in een Nederlandse apotheek medicatie ophaalt, gaat ervan uit dat die veilig en echt zijn en dat ze de juiste werkzame stoffen bevatten.  Echte en vervalste medicijnen zijn lastig van elkaar te onderscheiden, daarom wordt  in de EU ieder doosje gecontroleerd. Alle lidstaten hebben daarvoor verplicht een controlesysteem ingevoerd. In Nederland is dat het Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem (NMVS), in beheer van de stichting de Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NVMO). 

Bedrijf: stichting NMVO

Branche: Gezondheidszorg

Naam: Dorien Verbree (directeur)

"Bij Datalab kennen ze veel technieken vanuit de praktijk waardoor snel kan worden geschakeld."

“Veilige medicatie wil iedereen. Daarom is het belangrijk zo vroeg mogelijk te signalen wanneer iets niet goed gaat.”

NMVO wil graag een signaleringstool die patronen herkent in data. Het vroegtijdig signalen van fouten is belangrijk om de medicijnveiligheid te waarborgen. Een fout kan soms iets eenvoudigs gaan als het vergeten te scannen van een medicijn bij de groothandel die vervolgens wel gescand wordt bij uitgifte aan een patiënt. Weten waar, wanneer en het liefst ook waarom dit gebeurt, helpt het proces veiliger te maken. Softwaretooling kan hierin goed ondersteunen. Maar hoe selecteer je een bekwame leverancier of ontwikkelaar?

“Om een goede selectie van softwareleverancier te maken, is het belangrijk te weten welke eisen en wensen realistisch zijn.”

NMVO zocht een softwareleverancier om data beter te kunnen analyseren en te presenteren. NMVO had al enkele leveranciers op het oog. NMVO is kleine partij en heeft niet alle disciplines in huis en wilde graag ondersteund worden bij deze belangrijke selectie. De leveranciers hebben al een voorstel ingediend. NMVO wil graag weten of die voorstellen (technisch) goed en realistisch/haalbaar zijn. NMVO wil van Datalab graag dus ‘extern’ advies.

Als je beter weet hoe data-analyse precies werkt, welke beperkingen er zijn en hoe je bijvoorbeeld dataveiligheid kunt garanderen, maakt je sterker in het beoordelen van potentiële leveranciers. Je bent beter in staat op ‘hetzelfde niveau’ te spreken over de oplossingsrichtingen. Daarom heeft Datalab de voorstellen samen met NMVO beoordeeld én NMVO voorzien van de nodige achtergrondinformatie zodat NMVO beslagen ten ijs komt. Bovendien heeft Datalab (technische) oplossingen aangedragen om dataveiligheid te optimaliseren.

Doordat NMVO weet wat er technisch allemaal mogelijk is en waarmee je rekening moet houden, kan een betere softwareleveranciersselectie worden gedaan.
En mocht hulp nodig zijn tijdens het verdere proces, is het fijn te weten dat Datalab altijd klaar staat. Advies inwinnen en kritisch mee laten kijken bij (technische) voorstellen voorkomt verkeerde verwachtingen. De kans op een onbruikbare investering wordt zo sterk gereduceerd.

Wilt u advies op het gebied van dataveilig werken, of hulp bij datavraagstukken?

Neem contact op met Harmen, wij kijken en denken graag met u mee.