Over Datalab

Datalab helpt organisaties succesvol datagedreven te werken

Datalab is uw partner wanneer u voor de impactvolle beslissing staat om iets met data te willen. Wij helpen bij de opstart, met de technische realisatie en met de implementatie inclusief bedrijfsbrede acceptatie. Voor opleiding & training kun u ook bij ons terecht.  

Met deze totaalaanpak, waarbij wij het belang van uw organisatie voorop stellen -wij zijn onafhankelijk van leveranciers-, onderscheidt Datalab zich.

Na afloop is uw organisatie data-mature.

Contact

Datalab is een merk van
DatalabFabriek B.V.
Grebbeberglaan 15
3527 VX Utrecht

KvK: 80613586 • BTW: NL861736266B01

Wij werken met een ethisch kader

Datalab is zich bewust van de risico’s en de keerzijde van data. Door duidelijke grenzen te stellen, helder te communiceren en altijd trouw te blijven aan deze idealen, borgt Datalab ethisch gebruik van data.

Dit doen wij middels onze zeven geboden. Het vormt een bovenwettelijk uitgangsprincipe bij de inzet van data-analysetechnieken: Iets wat technisch kan maar in strijd is met deze principes, zal Datalab niet promoten en/of toepassen. Dit ethisch kader is gebaseerd op de aanbevelingen van de High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, een adviesorgaan van de Europese Commissie.

Onze zeven geboden:

 1. De mens centraal

De mens staat centraal en blijft in controle: Het gebruik van data is een bewuste keuze waarbij autonomie van de mens en controle door betrokkenen leidend zijn en blijven.

 2. Dataveiligheid

Veiligheid van data -waaronder opslag, toegang, bewerkingsrechten en beheer- zijn onderworpen aan strikte (technische) veiligheidseisen en altijd achteraf reproduceerbaar en traceerbaar via logging. Het gebruik van data dient een specifiek benoemd doel(-en). Als blijkt dat dit niet langer het geval is, zorgen wij ervoor dat ofwel analysedoel wordt (bij)gesteld ofwel de data-analyse stopt.

 3. AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) respecteren wij in samenhang met punt 1: de menselijke autonomie.
Het gebruik van datagedreven toepassingen vindt altijd plaats onder toezicht én verantwoordelijkheid van de mens zodat keuzes bovendien (achteraf) altijd uitlegbaar zijn.

 4. Inclusiviteit

Bij organisaties ondersteunen om datagedreven te werken blijven wij oog houden voor rechtvaardigheid, diversiteit en inclusiviteit juist voor hen die een groter risico lopen nadeel te ondervinden door uitsluiting en/of beperkingen.

5. Samenleving

Datalab is onderdeel van de samenleving en acteert ook zo.

  6. Deskundigheid

Deskundigheid van ons en onze klanten borgt een juiste verantwoording: Datalab streeft een open cultuur na waarbij ieder zijn/haar eigen ethische afwegingen kan en mag maken bij het gebruik van data, met name bij AI.

7. Mensen vóór data

Data moet in dienst staan van de mens en niet andersom.

Het team van Datalab

Jeroen

CEO & Senior projectmanager

Over Jeroen

Jeroen de Groot heeft veel expertise en ervaring op het vlak van verandermanagent en inrichten van organisaties. Naast expertise in verandermanagement, heeft Jeroen deskundigheid in:

 • Migraties
 • Datamodellering
 • Digital transformation
 • Privacy by design
 • Projectmanagement

Motto: "Veranderen is net hardlopen. Het is lastig om je ertoe te zetten, maar eenmaal onderweg geeft zoveel energie!"

  Contact

Harmen

CTO & Senior data scientist

Over Harmen

Dr. Harmen van der Veer legt graag de link tussen de business én data zoals business analytics, machine learning, artificial intelligence en data science. Zijn expertise is breed en omvat onder meer:

 • Business Analytics & Business Intelligence
 • Data Science / Machine Learning / Artificial Intelligence
 • Data Warehousing & Databases
 • Ethiek bij Artificial Intelligence
 • Trainen en scholen van medewerkers, zowel data scientists als de gebruikers

Motto: "Data Science is succesvol als de business en de medewerkers het omarmen."

  Contact

Martijn

Office manager

Over Martijn

Martijn van der Veer heeft als office manager de taak het positioneren van Datalab als kennisintensieve partner voor organisaties die 'iets willen' met data. Hij heeft brede ervaring in de marketing en communicatie, zowel binnen commerciële als binnen de non-profitsector en deskundigheid in:

 • Marktonderzoek
 • Campagnestrategie
 • Marketing Analytics
 • Contentontwikkeling

Motto: "Er is veel uitlokkends in, - maar de penning heeft toch ook zijne keerzijde." - dus blijf altijd kritisch!

  Contact

Koen

Data engineer

Over Koen

Koen Vermeij heeft als focus het in kaart brengen, samenbrengen en structuren van diverse databronnen die voor organisaties van belang zijn. Koen is data engineer maar je kunt hem overal op inzetten! Bijzondere aandacht heeft:

 • Data solutions in Microsoft Azure
 • Big data, data warehousing en databases
 • Data analytics en machine learning
 • Business Process Modelling

Motto: "Pas als data gestructureerd wordt ontstaat kennis."

  Contact

Hanne

(Medisch) Dataspecialist

Over Hanne

Dr. Hanne van Ballegooijen werkt als data-analist en specialist medische data-analyse. Naast haar werkzaamheden voor de Datalab is zij betrokken bij epidemiologisch onderzoek voor verschillende instellingen. Met meer dan 40 publicaties, waaronder twintig als eerste auteur, heeft zij uitgebreide kennis over medisch onderzoek. Haar expertise ligt bij:

 • Medisch onderzoek
 • Business Intelligence
 • Klinische trials & epidemiologie

Motto: "Er is nog heel veel te winnen met data science in het medisch onderzoek"

  Contact
Max

Max

Data scientist

Over Max

Ingenieur Max heeft speciale interesse in procesoptimalisatie en het verbeteren
van de klantervaring door het toepassen van data science. Met een frisse blik en oplossingsgerichtheid gaat Max voor het beste resultaat dat past bij de praktijk. Je kunt Max voor veel dingen vragen, waaronder:
 
 • Machine learning en data science
 • Data warehousing
 • Dashboards
 • Data op de kaart (GIS)
Motto: "Data is een hulpmiddel om de intuïtie te versterken"

  Contact

Jasper

Data Engineer

Over Jasper

Jasper van Straeten studeerde Biologie en heeft zich tijdens zijn master Ecologie toegespitst op moleculaire plantenfysiologie. Systeemdenken is een van zijn kwaliteiten: je kunt dingen niet los van elkaar zien, maar juist in de onderlinge verbondenheid. Verder is Jasper te omschrijven als:

 • Creatieve aanpakker
 • Doordacht
 • Oplossingsgericht

Motto: "In zowel natuurlijke als digitale systemen vindt er op alle niveaus veel interactie plaats. Goed samenspel zorgt voor een balans en de uiteindelijk toegevoegde waarde."

  Contact

Tim

Business Intelligence-specialist

Over Tim

Tim van Beek heeft ruime ervaring in het introduceren en optimaliseren van processen en tooling. Met het traineeship tot BI-specialist (Tim is Microsoft Certified Associate Power BI expert) breidt Tim zijn kennis verder uit op het gebied van data en dataverwerking. Verder is Tim te omschrijven als:

 • Resultaatgericht
 • Praktisch en hands-on
 • Creatief

Motto: “Organisaties die gebruikmaken van de mogelijkheden die applicaties en tooling bieden, ervaren de waarde van data den lijve. Zoiets helpen te realiseren geeft een fantastisch gevoel.”

  Contact

Steffi

Data Engineer en Analist

Over Steffi

Steffi heeft ruime ervaring met data analytics, science en engineering in verschillende domeinen. Steffi vindt het belangrijk dataproducten te ontwikkelen die intuïtief werken en krachtig zijn in hun toepassingen. Haar favoriete talen zijn Python, SQL en Nederlands (niet haar moedertaal). 
Enkele van haar favoriete onderwerpen zijn: 
 
 • Data Modelling
 • Databasemigraties
 • ETL en data warehousing
 • Relationele databases
Motto: "Gegevens moeten niet alleen eenvoudig beschikbaar zijn, ze moeten ook makkelijk te gebruiken én te begrijpen zijn. Voor de hele organisatie. Dat is het krachtigste zakelijke hulpmiddel waarover u kunt beschikken."

  Contact

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van data scientists, data engineers en projectmanagers, ook voor uw organisatie.