De Administratie

Administratie: bijzonder waardevolle data

‘Grip op interne processen; noodzaak voor iedere onderneming’

De Administratie is een accountancy-kantoor dan het net even anders doet. Anders in de zin van het inzetten van geautomatiseerde processen waardoor er capaciteit ontstaat voor meer maatwerk en advies. Terugkijken naar het verleden is slechts het begin, de uitdaging voor ondernemers ligt in de toekomst. De Administratie wil de rol van controller grijpen en dus de klant helpen door inzichten uit het verleden door te vertalen naar concrete, accurate voorspellingen voor de toekomst.

Bedrijf: De Administratie

Branche: Accountancy

Naam: Raymond van Lier

"Techniek helpt ons relevant te blijven"​

“Om deze data te benutten en echt relevant te maken, is combineren van deze data noodzakelijk”


Administratiekantoren zitten op bergen informatie. Veel van die informatie is opgeslagen in losse (vaak extern beheerde!) silo’s: Exact of Visma voor financiële data, nmbrs voor de personeelsadministratie, Zoho, TribeCRM, Salesforce voor het CRM, diverse kantoorapplicaties, enzovoorts. Om deze data te benutten en echt relevant te maken, is combineren van deze data noodzakelijk. Een kritische stap met kans op fouten van elkaar tegensprekende data, interpretatieverschillen en nog veel meer.

De Administratie wil met verregaande artificial intelligence-processen stappen zetten richting factbased advisering, maar ook voor de dagelijkse praktijk beter kunnen benchmarken door verschillende administraties onderling te vergelijken. Dat levert vaak mooie inzichten op die direct toepasbaar zijn.

“De Quick Scan gaf een helder beeld van mogelijke kansen.”Startpunt is een grondig beeld krijgen van alle aanwezige datastromen, met een kwaliteitstoets en de eventuele toepassingsmogelijkheden: wat kun je met welke data? De Quick Scan gaf een helder beeld van mogelijke kansen. Bovendien kwamen zaken uit naar voren waarmee foutmarges fors verkleinen kunnen worden. De zogenaamde röntgenfoto van datastromen laat zien wat aanwezig is, wat ontbreekt en vooral waar data elkaar versterkt.

Op basis van deze inhoudelijke argumenten zijn er diverse technische oplossingen geschetst en is er een weloverwogen keuze gemaakt. Een solide basis voor verdere ambities van De Administratie.

Een datawarehouse in de cloud op basis van Microsoft Azure vormt de basis voor verdere benutting van data. Maar een goed dataknooppunt levert nog niet veel op als de wegen die daaruit voortkomen nergens toe leiden. Diverse dashboards en een data extractietool zijn voorbeelden van een prima startpunt. Overigens worden dergelijke dashboards niet alleen voor De Administratie zelf gemaakt, ook de klanten van De Administratie liften mee met deze mogelijkheden.

De Administratie wil graag relevant zijn én blijven, ook in tijden waarin administratie relatief vaker volledig geautomatiseerd wordt. Data benutten voor advisering is een logische stap. Middels dashboards, een datawarehouse, data extractietooling en doorlevering aan klanten van De Administratie zijn de eerste -veelbelovende- stappen gezet. Voorop lopen in de sector is belangrijk, maar het doel is echt relevant te zijn voor de klant.

Beschikt uw accountancy- of administratiekantoor ook over veel (onbenutte) data?

Neem contact op met Harmen om te sparren over de vele mogelijkheden deze data dienend te laten zijn aan uw organisatie.