Datagedreven werken kent onbegrensde mogelijkheden

Ieder mens is uniek, een veelgehoorde opmerking. Dit staat op gespannen voet met de vele mogelijkheden die datagedreven werken en in het bijzonder datamining vandaag de dag geeft.

Privacy en ethiek zijn daarom belangrijker dan ooit. Datagedreven werken is niet altijd voor elke vraag het juiste antwoord. Daar zijn wij ons bij Datalab bijzonder van bewust. Wij hanteren een ethisch kader en durven daarom ook ‘nee’ te verkopen: Wij zijn ervan overtuigd dat grenzen stellen grenzen verlegt. Een betrouwbare partner is er eentje voor het leven.

Anderen kennen u beter dan u uzelf

Bij alles wat mensen doen, laten ze -zeker digitaal- sporen na. Met de juiste tooling is het daarom niet heel complex om personen heel precies te leren kennen. Deze profielen zijn zo accuraat dat ze vaak beter voorspellen wat iemand gaat doen dan hijzelf kan. Het is daarom des te belangrijker weten wanneer de grens is bereikt. Bovendien ontbreekt een stuk menselijk gevoel in data. Daarom is Datalab overtuigd dat data niet voor alles het antwoord is.

Bij het aangaan van een opdracht beoordelen we samen welke ethische aspecten er allemaal spelen en waar de grenzen zijn. Niet om deze op te zoeken, maar om helder te hebben hoever maximaal gegaan wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat het bespreken alleen al een goede waarborg is voor ethisch handelen.

Privacy en ethiek zijn belangrijker dan ooit.

Datagedreven werken kent onbegrensde mogelijkheden. Waar trekt uw organisatie de grens?

Ethisch kader Datalab

Datalab is zich bewust van de risico’s en de keerzijde van data. Door duidelijke grenzen te stellen, helder te communiceren en altijd trouw te blijven aan deze idealen, borgt Datalab ethisch gebruik van data.

Dit doen wij middels onze zeven geboden. Het vormt een bovenwettelijk uitgangsprincipe bij de inzet van data-analysetechnieken: Iets wat technisch kan maar in strijd is met deze principes, zal Datalab niet promoten en/of toepassen. Dit ethisch kader is gebaseerd op de aanbevelingen van de High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, een adviesorgaan van de Europese Commissie.