In mijn vorige blog ging ik in op de veelzijdigheid van R Shiny, een populair pakket binnen R voor het ontwikkelen van interactieve webapps. Hoewel de meesten R Shiny associëren met het maken van geavanceerde dashboards, zijn er nog veel meer toepassingen mogelijk. Bijvoorbeeld het gebruik van R Shiny voor het maken van invoertools. In deze blog ga ik in op een nieuw door mij geschreven R-pakket ‘dlinputtool’ en hoe dit ons helpt bij het creëren van invoertools met R Shiny.  

foto Aniek

Door Aniek, data scientist bij Datalab

Als data scientist bij Datalab ben ik altijd op zoek naar manieren om efficiëntere en effectievere oplossingen te vinden voor dataverzameling, -analyse en -visualisatie. Na het gebruik van R Shiny voor het maken van diverse invoertools, kwam ik op het idee om een R-pakket te ontwikkelen om invoertools te creëren. Hierdoor zou ik de code steeds kunnen hergebruiken. Het resultaat: het ‘dlinputtool-pakket’, wat staat voor Datalab Inputtool.

Voor de dlinputtool-package heb ik gebruik gemaakt van modules. Binnen R Shiny bestaan er verschillende manieren om code te structureren en te hergebruiken. Een van die manieren is modulariseren, de functionaliteiten van een web-app in afzonderlijke codes scheiden en daardoor herbruikbaar is. Dit betekent dat je verschillende onderdelen van een web-app, zoals de invoervelden en de bijbehorende logica, apart kunt definiëren en vervolgens kunt hergebruiken in verschillende web-apps zonder steeds opnieuw dezelfde code te hoeven schrijven.

Het ‘dlinputtool-pakket’ dat ik heb geschreven, bevat twee modules: een inputUI en een inputServer.

  • De inputUI module definieert de gebruikersinterface van de invoertool, zoals de invoervelden, knoppen en opmaak.
  • De inputServer module bevat de logica en functionaliteit voor het bewerken van de invoer en het uitvoeren van acties zoals downloaden, filteren, markeren, opslaan en uploaden van data.

De voordelen van het gebruik van R Shiny en dlinputtool voor het creëren van invoertools zijn van toepassing op zowel de dashboardmaker als de klant. Enkele voordelen op een rij

  1. Efficiëntere ontwikkeling: Het gebruik van dlinputtool als een herbruikbaar R-pakket stelt dashboardmakers in staat om snel en efficiënt invoertools te ontwikkelen. De modules in dlinputtool kunnen eenvoudig worden aangepast aan de specifieke behoeften van de klant.
  2. Kwalitatieve invoertools: Het dlinputtool pakket is ontwikkeld met een focus op kwaliteit en functionaliteit. Door gebruik te maken van de ingebouwde functionaliteit van het pakket kunnen dashboardmakers hoogwaardige invoertools creëren, wat resulteert in betrouwbare en professionele invoertools voor de klant.
  3. Kostenbesparing: Het gebruik van R Shiny en het dlinputtool pakket kan resulteren in kostenbesparingen voor de klant. Door efficiëntere ontwikkelingstijd, minder code en meer herbruikbaarheid kunnen dashboardmakers projecten sneller en effectiever opleveren, wat kan leiden tot lagere ontwikkelingskosten en een hogere ROI voor de klant.

Conclusie: Het gebruik van R Shiny in combinatie met het dlinputtool-pakket is een efficiënte en professionele manier om hoogwaardige invoertools te ontwikkelen. En daar wint iedereen aan.