Door de bomen het bos niet zien…

Datakwaliteit is allesbepalend

Technisch kan alles perfect zijn ingericht; als de invoer niet voldoet, is de output waardeloos. Het beoordelen van die kwaliteit is niet zomaar iets, het is misschien wel het belangrijkste aspect van datagedreven werken: Iedereen die betrokken is bij verwerking van data dient zich bewust te zijn van de waarde van die data. Uw hele organisatie moet dus ‘geleerd worden’ datamature te opereren.

Klopt dit wel?

Data ontstaat overal en op heel diverse momenten. Door het koppelen van verschillende bronnen krijgt u inzicht in datakwaliteit. Het is niet alleen van groot belang goed vast te leggen waar data vandaan komt, ook het bepalen welke datastromen voorrang krijgen en welke niet is van groot belang. Dit speelt vooral een rol bij elkaar tegensprekende data. Door middel van synchronisatieprocessen wordt redundantie geëlimineerd. Met andere woorden: Wees kritisch op welke bronnen voorrang krijgen in geval van doublures in data-elementen. Om dit goed te kunnen beoordelen, is zicht op álle datastromen binnen uw organisatie noodzakelijk. Datalab heeft ruime ervaring met het beoordelen van datakwaliteit en is niet gebonden aan specifieke leveranciers. Dit borgt dat uw wensen altijd centraal staan.

Datamanagement


Wat is datamanagement?
Datamanagement gaat over het juiste beheer van data. Dit is van wezenlijk belang omdat de hoeveelheid data almaar toeneemt. De behoefte aan effectief en efficiënt beheer wordt daarmee ook groter. Bovendien resulteert goed doordachte beheerprocessen in lagere uitvoeringskosten. Belangrijk dus om u te verdiepen in de toepassing en mogelijkheden van datamanagement.

Doel van datamanagement
Datamanagement gaat over onderhoud en beheer, actueel houden en beveiligen van alle data. Doel is om ervoor te zorgen dat de data compleet, betrouwbaar en op tijdig beschikbaar is. Alleen dan ondersteunt data uw bedrijfsprocessen en borgt goede managementbeslissingen. Niet onbelangrijk, wettelijke bepalingen dwingen tot het gestructureerd beheer van data. Dataconsistentie is een ander aspect dan belangrijk is. Dit speelt als data uit verschillende databronnen binnen uw organisatie betrekking heeft op hetzelfde item. Hiermee voorkomt u dat fouten in bijvoorbeeld spelling van een naam of adres door de verschillende systemen gezien worden als respectievelijk twee contactpersonen en twee vestigingen. Alleen bij goed datamanagement haalt u maximaal voordeel op strategisch en operationeel vlak.

Datasilo’s
Het ontsluiten middels een datawarehouse van data is van groot belang om de waarde ervan optimaal te benutten. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van datasilo’s, van elkaar gescheiden en geïsoleerde datasets die nagenoeg geen waarde toevoegen.

Overtuigd van de meerwaarde van data? En wilt u weten hoe uw organisatie er op dit moment voorstaat?
Uiteraard kunt u bij twijfel ook met ons overleggen. Neem vrijblijvend contact op.