Een masterscriptie bij Datalab

Wij, Joris en Luc, zijn studenten van de master Applied Data Science aan de Universiteit
Utrecht. In opdracht van Datalab en in samenwerking met De Administratie, hebben we de
uitdaging aangenomen om een voorspellend model te ontwikkelen voor cashflow. In deze
blog delen we graag onze bevindingen en de lessen die we hebben geleerd tijdens ons
onderzoek.

Cashflow voorspellen, kan dat zomaar?
Met onze bijzondere interesse voor data-analyse en machine learning waren we enthousiast om aan dit project te werken. Ons doel was om waardevolle inzichten te verkrijgen en een model te
creëren dat accountants en financieel controllers zou kunnen ondersteunen bij het
voorspellen van cashflow. We hebben gebruikgemaakt van geavanceerde machine learning
algoritmen, waaronder XGBoost, Random Forest, SVM en MLP, om verschillende
benaderingen te verkennen en de beste voorspellende modellen te identificeren.
Gedurende het onderzoek hebben we intensief samengewerkt met Datalab om de datasets
te verkennen en de modellen te optimaliseren. We hebben diverse experimenten
uitgevoerd, waarbij we de prestaties van de modellen hebben geanalyseerd en vergeleken.
Het verrijken/optimaliseren én uniformiteit van datasets om dergelijke voorspellingen te doen, is de voornaamste uitkomst die we getrokken hebben.

Geen accurate voorspelling, wel een waardevolle les
Deze bevindingen zijn bijzonder waardevol. Ze benadrukken het belang van zorgvuldigheid bij het gebruik van machine learning modellen voor financiële voorspellingen. Het is essentieel om te erkennen dat de nauwkeurigheid van de voorspellingen afhankelijk is van de beschikbaarheid en kwaliteit van de onderliggende data. In ons geval waren er diverse complicerende factoren in de dataset die het voorspellen van cashflow bemoeilijkten. Hoewel onze bevindingen geen directe toepassing mogelijk maken voor accountants en financieel controllers, biedt dit onderzoek waardevolle inzichten voor verdere verbetering van de datakwaliteit en het verkennen van aanvullende factoren die mogelijk van invloed zijn op cashflow voorspellingen. Het illustreert ook het belang van voortdurend onderzoek en ontwikkeling op het gebied van financiële modellen en machine learning in de boekhoudsector.

We willen Datalab bedanken voor de mogelijkheid om aan dit onderzoek te werken en
waardevolle ervaring op te doen. Hoewel we de cashflow niet nauwkeurig konden
voorspellen met de huidige dataset, zijn wij er wel van overtuigd dat De Administratie de
cashflow gaat voorspellen in de toekomst met behulp van machine learning.

We hopen dat deze blog een inzicht heeft geboden in ons onderzoeksproces en de
uitdagingen die we zijn tegengekomen.

Bedankt voor het lezen en tot ziens!
Joris & Luc