Begeleiding van uw organisatie

Techniek & kennis leidt niet automatisch tot optimaal datagedreven werken

Datagedreven werken
raakt uw hele organisatie

Op het moment dat u data gaat gebruiken voor de bedrijfsvoering, raakt dat uw hele organisatie. Datagebruik wordt een integraal onderdeel van het dna van uw organisatie: iedere afdeling ervaart de toegevoegde waarde van datagedreven werken. Omgekeerd geldt dat datagedreven werken pas goed functioneert als de organisatie opdrachten geeft, dus uw data-afdeling vraaggestuurd gaat functioneren. Dit betekent dat de business belang heeft bij het stellen van de juiste vragen, wat nog niet zo eenvoudig is als het soms lijkt. Een organisatie moet leren welke vragen hoe te stellen.

Ons advies is om kleinschalig te starten. Vaak zijn de uitkomsten ongewis zodat het beter is de vervolgvragen/analyses af te stemmen op de uitkomsten, maar ook op de behoefte van de business en de beschikbaarheid én kwaliteit van de data.

Uw medewerkers zijn de belangrijkste bron:
zonder kennis en intuïtie heeft datagedreven werken weinig betekenis.

Handvatten voor het omarmen van datagedreven werken

Cruciaal: Benoem een ambassadeur

Datagedreven werken gaat verder dan technologie. Het vraagt om andere vaardigheden en specifieke processen. Bovendien raakt het de gehele organisatie. Daarom is het belangrijk een breed projectteam in leven te roepen bestaande uit zowel leidinggevenden als specialisten, zodat afstemming steeds soepel verloopt. Binnen dit team speelt de ambassadeur, als voorvechter van datagedreven werken, een cruciale rol. Door leading by example voorkomt de ambassadeur blokkades op de weg naar datagedreven werken.

 

Kies bewust!

Het definiëren van een strategie en het bijeenbrengen van de betrokkenen zijn de eerste stappen richting een datagedreven organisatie. Datagedreven werken betekent ook durven te investeren in datakwaliteit en datamanagement. Zie het vooral niet als een kostenpost. Breng in kaart welke data waar in de organisatie is opgeslagen, wie daartoe toegang heeft en -in geval van conflicterende data- welke data leidend is. Neem bedrijfsbeslissingen op basis van feiten, niet op de onderbuikgevoel.

“Data science dient niet als technology push;
het ondersteunt de organisatie bij het nemen van de juiste beslissingen”

'Datagedreven werken heeft gevolgen voor de aansturing van organisaties. Iets waarvan men zich bewust van dient te zijn. Sleutel tot succes is kennis en begrip. Ook voor hen die niet direct met data gaan werken, van bestuur tot de afdeling met direct klantcontact en alles daartussen. Door te begrijpen wat datagedreven werken betekent op het gebied van bedrijfsbeslissingen zal ook de aansturing, het invoeren en beheer van gegevens beter gebeuren.

Datalab borgt bedrijfsbrede acceptatie door oog te hebben voor de gehele organisatie. Door voorlichting, door training & opleiding, door begeleiding, door het ervaren in de praktijk. Door klein te beginnen, maar met impact!'

- Jeroen de Groot,

Projectmanager Datalab

Ontbreekt het uw organisatie aan concrete kennis?

Snel aan de slag met compacte trainingen.