Dataproducten ontwikkelen

Visueel aantrekkelijk en voldoende gedetailleerd:
data omzetten tot praktisch bruikbare informatie geeft uw organisatie houvast

Data omzetten tot informatie

Duidelijk mag zijn dat data, zeker gecombineerde data,  waardevolle informatie in zich heeft. Het is niet altijd eenvoudig data goed te lezen en te interpreteren. Gelukkig zijn er tal van hulpmiddelen om die data visueel aantrekkelijk ’te vertalen’ tot leesbare en toepasbare informatie. Daarom ontwikkelt Datalab specifiek voor uw organisatie, dus op basis van uw wensen en uw behoeften, de meest geschikte dataproducten. Daarmee beschikt u over een altijd up-to-date en toegespitst op het lezerspubliek instrumentarium om uw data te eenvoudig lezen.

Zo kunnen wij voor uw organisatie het volgende  ontwikkelen:

  • diverse soorten dashboards
  • statistische modellen vanuit de business analytics
  • machine learning / ai-modellen

Niet onbelangrijk: wij leren uw organisatie bovenal deze modellen zelf goed te interpreteren, te onderhouden en natuurlijk de uitkomsten ervan toe te passen in de dagelijkse praktijk. 

Op deze manier werkt uw organisatie zelfstandig en organisatiebreed datagedreven.

De praktijk

Datalab werkt voor meerdere sectoren en heeft daardoor brede ervaring in het samenbrengen van heel diverse datastromen. Bijvoorbeeld:

Voor een accountant realiseerden we een workflow waar het CRM-systeem wordt gevoed met data uit het boekhoudsysteem. Op het moment dat een rekening-courant positie van een klant te veel uit de pas loopt, krijgt de relatiemanager hiervan automatisch een signaal. 

Voor een huisartsengroep realiseerden we een dashboard waar we inzichtelijk maken wat de werkdruk is voor welk type zorgverlener bij welke praktijk. Door het combineren van de beschikbaarheidsroosters kan inzichtelijk worden gemaakt waar en wanneer er problemen met de bezetting optreden.

Voor een consultancybureau realiseerden we een dashboard waarmee iedere consultant meer grip krijgt op lopende projecten.

Voor een grote branche-organisatie hebben we door middel van statische analyses de effecten van ADAS (rijhulptechnieken) op de ongevalskans onderzocht. Dit leverde bijzondere inzichten op waarmee de verkeersveiligheid is gediend.

Data levert ook uw organisatie waardevolle inzichten. Wilt u weten hoe u de stap zet naar een datagedreven toekomst? Neem gerust contact met ons op.

Wij helpen u graag.