Route A: Uw eigen datalab

Houd regie en verzeker uw toekomst.

Datagedreven werken lastig? Niet met hulp van Datalab.

We helpen u met het opzetten van uw eigen datalab:

  • Doel: actuele kennis en kunde over datagedreven werken in uw organisatie
  • Na 1 tot 3 jaar in eigen beheer met eigen personeel datagedreven werken
  • Ontzorging op het gebied van IT, detachering en scholing
 
metro-map-svg

Ons plan:

Wij ontwikkelen al uw
tooling & techniek.

Wij helpen met het werven en/of opleiden van personeel.

We nemen uw hele organisatie op sleeptouw.

Datagedreven werken: we kijken verder dan techniek

De praktijk:

Voor de start

In de eerste twee maanden

Met de Quick Scan onderzoeken we de mogelijkheden van datagedreven werken voor úw organisatie. Voor de input van de scan organiseren we een aantal bijeenkomsten met uw management team en de collega’s die datagedreven gaan werken. We kijken dan waar uw behoeften precies liggen en naar actuele vraagstukken binnen uw organisatie, de aanwezige data, de kwaliteit en beschikbaarheid ervan, maar ook naar de skills van uw mensen. Dit tezamen vormt de basis voor het plan om uw organisatie tot een datagedreven organisatie te vormen.

Bij het maken van het plan gaan we samen met uw organisatie op zoek naar de gewenste dataproducten. Onze kennis over en ervaring met data en uw specifieke businesskennis zijn daarbij cruciaal.

Opbouwfase

Eerste halfjaar

Tijdens de eerste fase zal Datalab het voortouw nemen. Onze data-experts zullen (tijdelijk) binnen uw organisatie aan de slag gaan. Zo richten we de infrastructuur in en ontsluiten datastromen. Tevens leveren we al snel de eerste resultaten in de vorm van dataproducten. Dat helpt in het overtuigen en concreet maken van de potentie voor de organisatie. Waar mogelijke zullen we bepaalde datastromen direct structureel ontsluiten voor toekomstige dataproducten.

Belangrijk onderdeel van deze fase is het kennis- en capaciteitsvraagstuk van uw mensen. Datalab heeft veel opleidingen en trainingen in huis waarmee we u en uw collega’s het datagedreven werken leren.

De eerste vruchten

Na het eerste jaar

Met de ervaringen opgedaan in de eerste fase pakken we nu echt door.  Samen met uw medewerkers ontwikkelen we nieuwe dataproducten. Uw medewerkers zijn nu gevorderd in opleiding en training en we zullen, indien nodig, uw capaciteit via een werving- en selectietraject structureel uitbreiden. 

De resultaten van de dataproducten uit de eerdere fase worden breder zichtbaar. U zult zien dat nieuwe dataproducten –gebaseerd op wensen vanuit uw organisatie– nu een hoge vlucht neemt.

Op eigen benen

Gemiddeld na twee jaar

In de laatste fase ontwikkelen we samen dataproducten en maken we de datastromen robuust. U merkt dat uw mensen steeds makkelijker de weg weten te vinden in de almaar groter wordende datasets en daarbij behorende dataproducten.

Kortom, uw eigen organisatie is datamature geworden. Voor Datalab het moment om verder terug te treden: missie geslaagd!

Onze ervaringen bij het opzetten
van analytics centres

Een gedegen aanpak

Data is van alle tijden en overal. Vroeger misschien nutteloze ballast, nu cruciaal voor het nemen van de juiste beslissingen. Nu is data zowel digitaal opgeslagen als digitaal te ontsluiten. Dit maakt het mogelijk om ermee aan de slag te gaan. Onderschat echter het gebruik van databronnen niet, de complexiteit bij de ontsluiting kan al snel te lastig worden als er geen gedegen plan van aanpak aan ten grondslag ligt.

De hele organisatie betrekken bij het gebruik van data is cruciaal voor succes. Om dataproducten te maken die wél werken, die wél aansluiten bij individuele behoeften zonder dat voor iedere individu een apart product moet worden gemaakt, die wél inzicht geven in uw bedrijfsprocessen of in toekomstige verkopen.

Wat is nodig?

Allereerst bekijken we welke data u al heeft, welke u gebruikt (en dus ook welke niet!) en wie de data gebruiken (en ja, dus ook wie niet). Ook kijken we in welke bedrijfsprocessen u data toepast (en inderdaad, ook welke niet). De beschikbare data onderzoeken we op de kwaliteit omdat dat in hoge mate de toepasbaarheid bepaalt. Uiteraard levert de we aanbevelingen om die datakwaliteit te verbeteren. Ook kunnen we de kwaliteit ervan, als u wilt, hands-on verbeteren, processen daarvoor inrichten en monitoring om te borgen dat het in de toekomst ook goed blijft. Hier gaan we echt niet het wiel opnieuw uitvinden: we sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande tooling om uw bestaande procesgang zo min mogelijk te verstoren.

Nu we weten welke data van welke kwaliteit u in huis heeft, kunnen we ermee aan de gang. Er zijn diverse mogelijkheden. Ook hier sluiten we weer aan bij wat het beste bij uw organisatie past. Dit onder andere op basis van type en omvang van uw organisatie, bestaande infra en skills, etc.

Pluk de vruchten met moderne dataproducten

Parallel gaat Datalab zelf aan de slag om de eerste dataproducten op te leveren. Wel zo prettig om snel resultaat te hebben wat kan dienen als inspiratie voor de rest van de organisatie. Dit is ook het moment om de rest van de organisatie te betrekken in het datamature worden van uw organisatie. Met de voorbeelden in de hand betrekken we uw organisatie bij het creëren van vraag naar dataproducten. Samen met uw data mensen creëren wij de zowel de vraag als het antwoord. De overgang naar datagedreven werken is gestart!

Nu we de eerste vraaggestuurde dataproducten hebben is het zaak deze bestendig in te bedden uw bedrijfsprocessen. Waar nodig ontwikkelen we hiervoor een nieuw dataplatform. Ook hier gaan we het wiel niet opnieuw uitvinden en sluiten we aan bij bestaande marktstandaarden.

Uw organisatie heeft nu een gedegen basis staan om verder te groeien met het datagedreven werken

Datagedreven werken start bij Datalab.
Ook voor uw organisatie.

Liever meer uitbesteden?
Datalab is graag ook uw lab.