Ontdek hoe data voor uw organisatie werkt

Met twee unieke producten krijgt u in no-time inzicht in waar uw organisatie nu staat en wat een datagedreven toekomst u biedt.

Quick Scan

De waarde van data voor uw organisatie in beeld
€ 2950
 • Centrale bijeenksomt met managementteam
 • Bijeenkomst met één à twee doelgroepen (beleid, IT, e.d.)
 • Datascan over uw beschikbare en potentiële databronnen
 • Snel aan de slag met de resultaten
goede start

Roadmap

Een compleet plan waarmee u 100% datagedreven gaat werken
maatwerk
 • Intake met managementteam én de gehele organisatie
 • Diepte-interviews met alle belangrijke actoren
 • Deep dive in de kwaliteit van uw data
 • Een volledig op maat gemaakte én concrete roadmap

Quick Scan uitgelicht

Combineer uw (bedrijfs)inhoudelijke kennis met onze data-expertise

Met onze Quick Scan krijgt u snel inzicht in uw datapotentieel. Samen met uw managementteam verkennen we in hoeverre uw organisatie klaar is voor het gebruik van data in allerlei bedrijfsprocessen, speuren we naar plekken waar data de meeste waarde toevoegt en inventariseren we uw organisatie op aanwezigheid van soorten databronnen. Juist als u denkt nauwelijks over data te beschikken, biedt onze Quick Scan uitkomst. De ervaring heeft ons geleerd dat vrijwel elke organisatie over veel meer data beschikt dan men gedacht. Onze Quick Scan geeft een helder beeld van de mogelijkheden binnen uw organisatie én concrete handvatten om direct aan de slag te gaan.

De Quick Scan voeren we uit in een aantal op maat gemaakte sessies. Doorgaans is één centrale sessie met het management en één à twee verdiepingssessies met de meest relevante personen of afdelingen voldoende. Met de daar verkregen inzichten lopen we door uw data en bundelen onze bevindingen en aanbevelingen in een advies. Daarmee kunt u zelfstandig aan de slag om datagedreven te gaan werken.

Een Quick Scan is een heel nuttige verkenningsfase voordat u uitgebreid met data science aan de slag gaat.

De diepte in met de Roadmap

De overgang naar datagedreven werken betekent soms ingrijpende aanpassingen van uw organisatiestructuur. Het is verstandig deze overgang goed te overdenken en uit te stippelen in de tijd. Door gefaseerd over te gaan, krijgt uw organisatie de gelegenheid eraan te wennen. Ook daarvoor is de ‘roadmap datagedreven werken’ ontwikkeld. In dit plan van aanpak beoordelen wij de kwaliteit van de data en de eventuele omissies.

Ook onderzoeken wij, binnen uw huidige werkprocessen, de mate waarin uw organisatie al data-georiënteerd is. Misschien wel het belangrijkste aspect: in welke mate betrekt uw organisatie data bij het nemen van besluiten. Uiteraard geven we ook aan welke stappen nodig zijn in zowel tijd als capaciteit.

Nu: hoe staat uw organisatie ervoor?

 • We onderzoeken de kwaliteit van uw data.
 • De beschikbaarheid ervan en het ict landschap wat daarmee samenhangt.
 • De organisatie-inrichting.
 • En de (data gerelateerde) capaciteiten van uw medewerkers.
 • Beantwoording van de vraag welke problemen datagedreven werken oplost voor uw organisatie.

Toekomst: schets van de gewenste situatie

 • Behoefte bepalen: in welke mate wilt u datagedreven werken? Met andere woorden: hoeveel data wilt u combineren en aan wie allemaal ontsluiten?
 • Planning & budget: welke tijdslijn hoort hierbij en aansluitend welk budget hoort hierbij?
 • Proces: in welke volgorde sluiten we databronnen aan op de gecombineerde dataset?
 • Prioritering: met welke dataproducten starten we?
 • De soft skills: hoe nemen we uw personeel en stakeholders mee in het gebruik van dataproducten?
 • Kennisniveau: hoe leiden we uw personeel op om zelf dataproducten te maken?